Zadajte hodnoty do samostatných riadkov (napr. mená žiakov).
MagicWheel zabezpečí náhodné žrebovanie.